Stichting YELLOW AGRO

Welkom

De initiatiefnemer van de stichting is Willibrordus van der Weide uit Nederland. Sinds 1995 actief in de zuivel, bosbouw en landbouw en betrokken bij vele projecten, producties en management in landen als Slowakije, Oekraïne, Georgië, Armenië, Soedan, Bangladesh, India en Seychellen. Na een 20 jaar woonachtig te zijn geweest in buitenlanden besloot hij in 2015 terug te keren naar Arnhem, Nederland. De oprichting van de Stichting Yellow Agro was op 21-12-2015 met als hoofd doelstelling het promoten van de duurzame landbouw vanuit Nederland als basis en daarna wereldwijd.

Missie

De stichting Yellow Agro bevordert de circulaire landbouw en dient het algemeen belang zonder aanzien persoon, ras en of achtergrond. Om een werkelijke duurzame landbouw te verkrijgen is het daarom noodzaak om de conventionele land- en tuinbouw(rood) maar ook de biologische land- en tuinbouw(groen) te omarmen en beiden naar het midden te halen wat Yellow(geel) Agro is gebaseerd op circulair. Stichting Yellow Agro gelooft dat de aarde beter af is met een gezonde verhouding tussen de rode en groene land- en tuinbouw wat de economie en ecologie beter laat uitkomen. Door dat wij als stichting de duurzame landbouw promoten hebben wij in onze beleidsplan verschillende speerpunten. Uiteindelijk willen wij als stichting het rentmeesterschap van de schepping bewaken samen met u.


Voorzitter: Willibrordus A. van der Weide.

Secretaris: Jouke Elsinga.

PROJECTEN


De stichting/Foundation Yellow Agro wil betrokken zijn bij het promoten van de duurzame landbouw en zuivel mondiaal voor de wereldbevolking.

FINANCIERING


Onze stichting heeft bij de uitvoering van haar activiteiten financien nodig die wordt verkregen door donaties en schenkingen.

Stichting/Foundation Yellow Agro account : NL88 ABNA 0248531794
Swift/BIC: ABNA NL 2A
Voor vragen: info@yellowagro.nl

Donaties mogen niet hoger zijn dan 2.000 euro per donatie.

EDonations   


Contact formulier


Contact Informatie


Stichting/Foundation Yellow Agro
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem
info@yellowagro.nl

Funding/realization area project Georgia
Association Yellow Agro
Unit 44 No. 13 , Liberty Square
Tbilisi , Georgia
Registration No. : 404398353
House of Justice, Tbilisi.